| EN |
  • 單磁鐵(附鐵片)
  • 單磁鐵(附鐵片)

單磁鐵(附鐵片)

型號 : T0534

           品名                顏色              規格           材質           
單磁鐵(附青銅鐵片)
咖啡色 L47m/m*W16.5m/m 鐵+塑膠
單磁鐵(附電黑鐵片)
白色 L47m/m*W16.5m/m
鐵+塑膠
單磁鐵(附錏色鐵片)
咖啡色
L47m/m*W16.5m/m
鐵+塑膠
強力單磁鐵(附青銅鐵片)
咖啡色
L47m/m*W16.5m/m
鐵+塑膠
強力單磁鐵(附錏色鐵片)
咖啡色
L47m/m*W16.5m/m
鐵+塑膠

相關產品

單管拍拍手

單管拍拍手

雙管拍拍手

雙管拍拍手

單磁鐵(有腳)

單磁鐵(有腳)

單磁拍拍手

單磁拍拍手

強力磁石

強力磁石

單磁鐵

單磁鐵

大型門夾扣

大型門夾扣

強力雙磁鐵

強力雙磁鐵

© 2022 協進五金專業製造廠 All rights reserved.